Identificarea percepției stakeholderilor cu privire la practicile de CSR în România
Vă rugăm să răspundeți la toate întrebările, de sinceritatea răspunsurilor dvs. depinzând valabilitatea studiului nostru.
  • Nu există răspunsuri bune sau greșite la aceste întrebări.
  • Răspunsurile sunt confidențiale!

Vă mulțumim pentru colaborare!

 

*Apartenența la una dintre următoarele tipuri de organizații:
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
*Regiunea de dezvoltare:
Bifaţi răspunsurile dorite
*Organizația pe care o reprezentați a desfășurat în ultimii 2 ani proiecte de responsbilitate socială / responsbilitate socială corporativă?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
*Care credeți că sunt domeniile în care investesc cel mai mult companiile din România atunci când vine vorba de proiecte de responsabilitate socială corporativă?
Bifaţi răspunsurile dorite
*Considerați că un proiect al unei companii care activează în domeniul FMCG care constă în donarea de produse alimentare către un azil de bătrâni cu ocazia Crăciunului reprezintă un proiect de responsabilitate socială corporativă?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri

*În ce măsură considerați că activitatea de CSR a companiilor din România influențează următoarele elemente? Vă rugăm să acordați o notă de la 1 la 4, unde 1 reprezintă „Deloc” și 4 reprezintă „În foarte mare măsură”.
  1 2 3 4
Imaginea
Fidelizarea consumatorului
Capacitatea de recrutare a angajaților
Capacitatea de motivare și retenție a angajaților
Reducerea costurilor
Reducerea riscurilor
*Care credeți că sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă angajații la locul de muncă?
Bifaţi răspunsurile dorite
*În ce măsură considerați că subvențiile acordate de stat organizațiilor pentru integrarea în muncă a categoriilor sociale defavorizate (șomeri, tineri absolvenți, persoane cu dizabilități, etc.) sunt cunoscute de către angajatori?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
*În ce măsură considerați că subvențiile acordate de stat organizațiilor pentru integrarea în muncă a categoriilor sociale defavorizate (șomeri, tineri absolvenți, persoane cu dizabilități, etc.) stimulează angajatorii pentru integrarea în muncă a acestor categorii?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
*Care considerați că sunt principalele motive pentru care angajatorii nu utilizează facilitățile oferite de stat pentru integrarea în muncă a categoriilor sociale defavorizate?
Bifaţi răspunsurile dorite
*Care considerați că sunt principalele obstacole cu care se confruntă organizațiile din sectorul economiei sociale?
Bifaţi răspunsurile dorite
*Care dintre soluțiile/instrumentele de mai jos considerați că pot contribui la dezvoltarea sectorului economiei sociale?
Bifaţi răspunsurile dorite
*În situația în care ați intenționat să participați o achiziție publică, însă nu ați reușit, cu care dintre problemele de mai jos v-ați confruntat?
Bifaţi răspunsurile dorite
*Care sunt beneficiile pe care practicile de responsabilitate socială le pot aduce IMM-urilor din România?
Bifaţi răspunsurile dorite
*În procesul de monitorizare și de reglementare a activității companiilor, în ce măsură considerați utilă adoptarea unor prevederi legislative care să oblige companiile să raporteze impactul de mediu și social?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
*Din perspectiva dvs., care sunt motivele pentru care organizațiile raportează anual informațiile extra-financiare?
Bifaţi răspunsurile dorite
*Sunteți de acord cu reglementarea raportării de către companii a activității de responsabilitate socială corporativă?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
*În concepția dvs., ce presupune consumul responsabil?
Bifaţi răspunsurile dorite
*În ce măsură considerați importante următoarele aspecte în acordarea unor etichete de responsabilitate socială companiilor? Vă rugăm să acordați o notă de la 1 la 4, unde 1 reprezintă „Deloc” și 4 reprezintă „În foarte mare măsură”.
  1 2 3 4
Politici antidiscriminare atât la locul de muncă, cât şi la angajare aplicate de companie
Preocuparea companiei pentru dezvoltarea profesională a propriilor angajați (evaluare a performanţelor, plan de cariera, etc.)
Preocuparea companiei pentru reducerea impactului asupra mediului (ex. reciclarea anumitor materiale, reducerea consumului de energie, prevenirea poluării, etc.)
Preocuparea companiei pentru dezvoltarea de produse și servicii sustenabile
Respectarea obligațiilor cu privire la oferirea de informații corecte si complete referitoare la produsele și serviciile pe care compania le oferă
Politica companiei cu privire la asistența post-vânzare și soluționarea reclamațiilor din partea clienților, partenerilor, furnizorilor
Implicarea companiei în sprijinirea comunitații în care își desfășoară activitatea (încurajarea implicării angajaților în activități de voluntariat în cadrul comunității; aprovizionare pe plan local; donații; angajarea membrilor comunității locale, etc.)
Raportarea activității de responsabilitate socială a companiei
Ce alte aspecte considerați că ar trebui evaluate în acordarea unor etichete de responsabilitate socială companiilor?